Skip to main content
Let op! Onze locatie in Utrecht is verhuisd naar: Smaragdplein 227, 3523 EH Utrecht.

Algemene vragen

Vergoeding door uw verzekering
Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register Musculoskeletale Geneeskunde.

Veel verzekeringen rangschikken MSK artsen onder “artsen voor alternatieve geneeskunde” of onder "beweegzorg". Het zal echter niet van uw verplicht eigen risico à € 385 afgaan, dit geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Dokter Tonies is lid van de NVAMG (Nederlandse Vereniging van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde). Dat is de beroepsvereniging. Daarnaast is hij opgenomen in het register dat bepalend is voor vergoeding door uw verzekering: het RAMG (register Musculoskeletale Geneeskunde). Hij voldoet aan alle opleidings- en nascholingseisen en valt onder een klachtregeling van zijn beroepsvereniging. Het NVAMG zelf houdt ook een overzicht bij van vergoedingen per verzekeraar. U kunt deze hier bekijken: 

Kosten
Het eerste consult duurt maximaal 45 minuten en kost € 125.
Elk vervolgconsult duurt maximaal 30 minuten en kost € 110.

Geen verwijsbrief nodig
U kunt zonder verwijsbrief een afspraak maken en worden behandeld. Een verwijsbrief is voor de meeste verzekeringen niet nodig. Het is natuurlijk wel beter dat uw huisarts op de hoogte is van alle behandelingen, die u ondergaat. Als u verwezen bent door uw huisarts, een specialist of een therapeut dan krijgt deze aan het eind van het behandeltraject een brief over de behandeling.