Skip to main content
Let op! Onze locatie in Utrecht is verhuisd naar: Smaragdplein 227, 3523 EH Utrecht.

Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde is een complementaire vorm van geneeskunde. In de dagelijkse praktijk blijkt steeds opnieuw dat vele 'onbehandelbare' klachten door middel van manipulatie van de wervelkolom en het bekken verholpen kunnen worden. Dokter Tonies heeft een duidelijke visie en in veel gevallen behaalt hij een uitstekend resultaat.

Kundige manipulatie

Dokter Tonies heeft zich gespecialiseerd in het analyseren van optredende problemen en weet hoe hij, door de wervels kundig te manipuleren, o.a. de druk op zenuwen of afknelling van een ader kan verhelpen, zodat de klachten afnemen of na enkele behandelingen afnemen. Hij werkt daarbij nauw samen met dokter Ouwejan die op dit gebied veel kennis vergaard heeft.

Persoonlijke terugkoppeling

De persoonlijke benadering, waarbij de patiënt duidelijk uitgelegd wordt wat er in zijn lichaam aan de hand is, speelt een grote rol in de behandeling. Soms speelt een verschoven wervel al sinds de vroege jeugd een pijn veroorzakende rol. Een val in de jeugd kan een verschoven wervel tot gevolg gehad hebben. De aangehechte spieren trekken vanuit een scheefstand in de verkeerde, afwijkende richting. De pijn die daarvan het gevolg is veroorzaakt compenserende spiertrekkingen elders. Als dat lang het geval is, zijn sommige spieren vrijwel altijd gespannen en treden schouder- en nekklachten op. Door middel van fysiotherapie kunnen de betreffende spieren losgemaakt worden en verdwijnt de pijn. Vaak is dat tijdelijk omdat de werkelijke oorzaak niet weggenomen is: de scheefstand van de wervels, het bekken en de enkels. De praktijk wijst uit dat mensen met chronische klachten er vaak baat bij hebben en een goed resultaat bemerken.

Meer over Musculoskeletale Geneeskunde

Er is in de loop der jaren veel discussie geweest over de verschillende methoden van manuele therapieën. De artsen die zich met deze methoden bezighouden hebben in het verleden geen geslaagde pogingen ondernomen om erkenning te verkrijgen van de reguliere geneeskunde. Daarom wordt er door veel artsen met een scheef oog naar gekeken. Mits goed bedreven is Musculoskeletale Geneeskunde een behandeling die tot goed resultaat leidt waar andere behandelingen geen blijvend resultaat scoren. Een arts die zich gespecialiseerd heeft op dit gebied kent alle valkuilen en is tegelijkertijd in staat om te beoordelen of conventionele methoden meer op hun plaats zijn in voorkomende gevallen.

"Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast" geldt ook hier. Onze ervaringen houden we nauwkeurig bij en we meten doorlopend of we ook kunnen aantonen dat de behandelingen van specifieke klachten op onze wijze solide zijn. En in onze dagelijkse praktijk blijkt dat regelmatig zo te zijn. Om dat wetenschappelijk te bewijzen kost tijd en geduld. Ons beste bewijs is een geholpen patiënt, die van de klacht verlost is.